سرگروه پرورشی استان اصفهان

فعالیت های پرورشی

 

به....سرگروههای پرورشی استان اصفهان....                                                

از.... كارشناس قران منطقه جرقويه عليا

موضوع ارسال اسامی شرکت کننده در طرح انس با قران

احتراما اسامی همکاران شرکت کننده در طرح انس با قرآن منطقه جرقويه عليا طبق جدول زیرارسال ميگردد

ردیف

نام ونام خانوادگی

کدپرسنلی

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

نام منطقه

نام اموزشگاه

1

مسيب نوريان

14706

8

 

جرقويه عليا

دبيرستان شهيد

2

علي طيبي

25350275

031

5

//

شهيد ي

3

عباس صادقي

26317927

0

 

//

شهيد ح

4

مصطفي صادقي

25044586

03688

 

//

اداره آموزش وپرورش

5

حسين صادقي

27091080

 

30

//

اداره آموزش وپرورش

6

سكينه فصيحي

27021960

03

---

//

دبستان

7

راضيه رستگار

12464026

---

02

//

ف رامشه

8

زهرا ايزدي

90800067

---

09068

//

مجتمع

9

فاطمه سادات فاطمي

27022325

---

098

//

رمشه

10

منصوره حسن پوري

27021311

---

 

//

 

11

ليلا سلماني

96277757

---

09

//

 

12

مهدي غفوري

27091147

---

091

//

شهيد

13

حسين شفيعي

25045489

---

 

//

 

14

محمد محمدي

26472504

---

 

//

اداره

15

حسين قاسمي

25047630

---

70

//

 

16

غلامحسين منصوري

25753039

---

0940

//

)

17

امرالله شفيعي

25042141

---

0956

//

امام خميني(ره)

18

بتول باقري

27020052

---

0917

//

ام البنين

19

زهرا سادات طباطبايي

27022218

---

094

//

ام البنين

20

نجمه كريمي

58813539

---

 

//

ام البنين

21

سكينه جمشيدي

25040860

---

0

//

ام البنين

 

مصطفي صادقي

كارشناس نماز قران عترت جرقويه عليا

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:6  توسط منصوره عابدیان  | 

ب :ٍ گري پريرشي استان اصف اُن

از:گري پريرشي ش رُستان تيران يكرين

م ضً عً :ارسال اسامي شركت كىىد در طرح اوس با لران

احتراما اسامي مَکاران شركت كىىد در طرح اوس با لرآن را طبك جديل زیر ارسال مي گردد

ردیف

وام يوام خاو اًدگي

كدپرسىلي

شمار تلفه ثابت

شمار تلفه مٌرا

وام مىطم

وام آم زًشگا 1

محمد براتي

26160911

03323227214

09132300657

تيران يكرين

ش يُد محمد مىتظري

2

محمد احمدي

26160733

03323225567

09139305861

تيران يكرين

ش يُد مط رُي

3

وصرالله وادري

26167775

03323632369

09132300281

تيران يكرين

آم زًش يپريرش

4

مرتضي سيف الدیه

26163591

03323225611

09132301141

تيران يكرين

ش يُد يسائلي

5

عليرضا لاسمي

26165741

03323632465

09132301801

تيران يكرين

امام م دُي)عج(

6

داييد كریمي

26181914

03323762156

09138687286

تيران يكرين

امام صادق )ع(

7

اكبر احمدي

26160356

03323227564

09138368955

تيران يكرين

امام صادق )ع(

8

حميد احمدي

26171964

03323225952

09132302178

تيران يكرين

آم زًش يپريرش

9

رضا احمدي

26160051

03323452332

09103030142

تيران يكرين

جَرت

10

غلامعلي وادري

26168505

03323225730

09138320051

تيران يكرين

آم زًش يپريرش

11

حسه سلطاوي

26163520

03323225452

09138771139

ت

يران يكرين آم زًش يپريرش

12

حسىعلي احمدي

10980903

03313422520

09138313842

ت

يران يكرين آم زًش يپريرش

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:2  توسط منصوره عابدیان  | 

 

باسمه تعالی

ردیف

نام ونام خانوادگی

کدپرسنلی

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

نام منطقه

نام اموزشگاه

1

عبداله  محمدی

25759142

03232254639

09132234708

نائین 

دبیرستان امام محمدباقر(ع )

2

سعید پوربافرانی

30353439

03232259155

09132233035

نائین

دبیرستان امام محمدباقر(ع )

3

امیرحسین عابدین نژاد

25989422

03232253842

09139232629

نائین

مدرسه راهنمایی رادی

4

زرین تاج سعیدی

00

5

05

نائین

دبیرستان شهیدحسینی

5

محمدحسین رفیع

11502019

03232259155

09124367191

نائین

دبیرستان امام محمدباقر(ع )

6

امیرنیک زاد

25876948

03232253866

09132234898

نائین

راهنمایی شهیدصادقی

طرح انس باقران شهرستان نائین

 

لیست مشخصات همکاران شرکت کننده در طرح انس با قرآن (قرآن در خانه )

 منطقه جلگه سال تحصیلی 90-1389

ردیف

نام ونام خانوادگی

کدپرسنلی

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

نام منطقه

نام آموزشگاه

1

سمیه مساح

1

031263

0

جلگه

پروین اعتصامی هرند

2

طیبه مداحی

95

08

 

جلگه

حلیمه هرند

3

عزت ناظمی

 

0338

09140

جلگه

حلیمه هرند

4

زهره جعفری

2572

03ژ4

090

جلگه

عفاف خورچان

5

رجبعلی جعفری

25095

72132

 

جلگه

شهید سهرابیان

6

فاطمه اسلامی

2391

0312

250

جلگه

پروین اعتصامی هرند

7

زهرا جعفری

27071320

0360

4

جلگه

پروین اعتصامی هرند

8

مرضیه محسنی

25

00

091

جلگه

پروین اعتصامی هرند

9

طاهره ناظمی

28

0377

0916

جلگه

نبوت هرند

10

طیبه ناظمی

2539

0313

0913

جلگه

پروین اعتصامی هرند

11

بتول ناظمی

2707

03126

 

جلگه

حلیمه هرند

12

زهرا ناظمی

2703

0317

09133

جلگه

نبوت هرند

13

عفت یوسفی

253

03177

09132

جلگه

نبوت هرند

14

زهرا حسین صادقی

2755

03

0913

جلگه

شهید صباغ هرند

15

رضا کبیریان هرندی

257

0367

0938

جلگه

حضرت زهرا (س)

16

هاجر رجبی

255

07

0917

جلگه

نرجس گیشی

17

ابوالفضل امینی

259

0316

09

جلگه

کوثر کیشی

18

زهره ناظمی

27

0319

0990

جلگه

اسوه هرند

19

مرضیه بروجردی

247

0319

020

جلگه

اسوه هرند

20

بتول یزدان پناهی

2573

030

0958

جلگه

پروین اعتصامی هرند

 

 

تنظیم کننده : حمید رضا جعفری هرندی

                                                                                                                            کارشناس معارف اسلامی اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه

 

گروه پرورشی شهرستان نائین : محمدحسین رفیع

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:59  توسط منصوره عابدیان  | 

باسمه تعالی

کارشناس محترم تکنولوژی

آشنایی با زندگی مربیان پرورشی شاخص هر شهر می توان الگوی خوبی برای مربیان و بقیه فرهنگیان و دانش آموزان و خوانندگان باشد وثبت و ماندگاری زحمات و تلاش های مربیان ارزشمند در وبلاگ می تواند در سال های آتی چراغی فرا راه دیگر مربیان جدید الورود باشد.

از آن جایی که خوشبختانه مربیان پرورشی سه دهه پس ازانقلاب و تعدادی قبل انقلاب ر ا درک نموده اند و ایثار و از خودگذشتگی هزاران نفر از مردان و زنان این مرز و بوم را دیده اند وظیفه ما بسی سنگین و دشوار است.

آیندگان کجا می توانند تصور کنند که بر سر این کشور ،قبل از انقلاب چه آمده و نقش روحانیون و مراجع تقلیدو آحاد ملت ایران و دلسوزان اسلام که مربیان پرورشی نیز جزءاین می باشند چه بوده است؟

گروه امور تربیتی استان اصفهان به منظور جاودانه ماندن زندگینامه هر سر گروه پرورشی در سال تحصیلی 90-89 اقدام به فراخوانی زندگی نامه سرگروه های پرورشی نموده که در این راستا تعدادی از همکاران بزرگوار زندگینامه خود را به گروه ارسال نموده اند که جای تشکر می باشد ولی تعدادی از همکاران به هر دلیل هنوز لبیکی به ندای گروه پرورشی نداده اند.

لذا با عرض معذرت اسامی مناطقی را که در طرح همکاری ننموده اند به شرح زیر اعلام می گردد

                                          حبیب الله فاضل منصوره عابدیان

                                      سر گروه امور پرورشی استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:7  توسط منصوره عابدیان  | 

1dqq4swdhy37athnaz3k.jpg    
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:25  توسط منصوره عابدیان  | 

948vjhqjlc8nyff9vzxc.jpgمعرفی یک کتاب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:24  توسط منصوره عابدیان  | 

باسمه تعالی

 

هشتم اسفند روز امور تربیتی گرامی باد

 

جاده پر از خار و خس و سنگ بود                         تربـیـت  گل  همه   جـا   ننگ   بــود                                      

بود کنـار  گـل  و  گلزار  و  بـاغ                          از عـلـف  هـــرز    و    ز    آواز    زاغ                                     

سرو  و  صنوبر  ز علف گشته خم                          از  تبـر   تیـز    ،  همه    پـر    ز   غم                                      

شاخه ی  نیلوفر  و  پیچک  همه                         گشته  به هر  سوی  روان    چـون   رمه                                    

هر طرف  افکنده  شده  هر  گلی                         گم  شـده   از  لانـه ی   خـود   بـلبـلی                                     

یکدفعه  از غرب  طلوع  کرد مهر                         دسـت   نــوازش بــکـشید  بـر  سـپـهر                                   

داد  پیامی   که   مربی  به گوش                         هـمـت و مـردانـگی ،  اکـنـون بـکـوش                                    

خار و خس و سنگ ز گل دور کن                         بــاغ   پـر  از  چـلـچـله  و   نـور   کـن                                   

دور  بـیفکن  پـر  و  آهنگ   زاغ                         بـلبل  خـوش  نقش  بیارش  بــه   بـاغ                                    

آب  بده  بر  گل و گلزار  و  تاک                         زنـده   شونـد  و  نـشـونـد   بـیـمـنـاک                                   

عشق  بیفروز و چـو   پـروانه  شو                         مـحرم   اسـرار هـمـیـن   خـانـه   شـو                                    

شمع  شو  و  نور خود  ارزانی کن                        بـهتـر از آن هـر چـه که آن دانــی کــن                                  

گلبـن  الله  بـنـه   هــر  طــرف                       عـشـق   نـبـوت  بـده   و   هـم   شـرف                                   

آب  شو  و  مرهم  دل های ریش                        تـا بشنــاسـند  دمـی  نـفـس  خــویـش                                 

بهـتـر   از ین  کار   نباشد  دگــر                        تـا  کـه  گـلستـان   بـشـود   هــر  گـذر                                  

هشتم   اسفـند   شـده  عـاشقـان                        مـژده  ی     دیــدار     رسیــده   عیــان                                 

محفل  ما  محفل  عشق  و  نـوید                       وعــده ی   مـا   فـجـر   سـراسـر  امیـــد                                 

 

سراینده : فریبا وفایی

معاون پرورشی راهنمایی شهید فرزانگان شهرستان شهرضا

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:5  توسط منصوره عابدیان  | 

آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی همه مربیان ومعاونین پرورشی تبریک می گویم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:0  توسط منصوره عابدیان  |